Om Zebrans Vänner

Zebrans Vänner är en förening i Stockholmsområdet som organiserar aktiviteter för oss inom autismspektrumet (aspergers, autism), från 18 år. Vi som driver föreningen har själva diagnos inom autismspektrumet.
Ambitionen är att ge folk möjligheten att mötas genom olika aktiviteter och få en lite mer meningsfull fritid.

Föreningen ger dig möjlighet att träffa andra med samma eller liknande diagnos. Det kan vara både i lokal och utanför. Några av de aktiviteter vi anordnat är brädspelsträff, museum, trampolinpark och caféträff.

Föreningen skapades den 17 februari 2017 av personer med diagnos inom autismspektrumet.

Föreningen finansieras genom medlemsavgifter samt bidrag.

Zebrans Vänner erbjuder inte bara aktiviteter av olika slag utan ger också en känsla av självständighet, gemenskap och tillhörighet.