Caféträffarna

Caféträff

Ett enkelt sätt att umgås är att gå på kafé.

År 2019 började föreningen att ha caféträffar, vilket blev mycket uppskattat. Vi ses en gång i månaden, om inget annat meddelas, oftast på ett av alla caféerna i Stockholms innerstad. Dessa träffar är till självkostnadspris och aktiviteten har drop-in, vi brukar ha tiderna 13-15.

Föreningen har bestämt att på caféträffarna får alla komma som har autismspektrumdiagnos (autism/aspergers) oavsett om du är medlem eller inte.
Caféträffarna brukar vara den första söndagen i varje månad.

Augusti 2022 startade föreningen cafékväll och tjejträff med samma upplägg som caféträffarna.
Cafékväll
Tjejträff