Om aktiviteterna

Vi aktiviteter minst två gånger per månad, utöver våra stående caféaktiviterer. Det kan vara bl.a. muséum, brädspel, promenad och annat. Det finns alltid en person vid samlingsplatsen som möter upp deltagarna och ser till att aktiviteten kommer igång.
Om någon har behov av en ledsagare behöver en sådan också följa med; föreningens drivs av privatpersoner utan någon utbildning i detta.
Våra caféträffar och promenader är även öppna för ickemedlemmar inom målgruppen. Läs mer.

Varje månad så skickar vi ut aktivitetsmejl till våra medlemmar med information om månadens aktiviterer.
Våra aktiviteter finns listade här eller som evenemang på våran Facebooksida.